Fixa en ebok.

Torbjörn Skog
version 3
20200414

Ett försök att få ner erfarenheterna om hur man gör en ebok av sitt romanmanus.

Alla tagg-exempel nedan har en massa omotiverade mellanslag i sig för att överhuvudtaget kunna synas i html-versionen av denna text. Ta bort alla mellanslag mellan < och >.

Utrustning

Jag använder operativsystemet Linux (Point Linux 3.2 med Mate), editorn Leafpad 0.8.18.1, ordbehandlaren Apache Open Office Writer 4.1.7 med en fantastisk plug-in (Writer2Epub 1.1.28) som gör det mesta jobbet åt mig, samt arkivhanteraren Engrampa 1.8.1.

Omslaget är en jpg-fil i stående format. Pluginen justerar dess storlek (gissningsvis inom rimliga gränser. Jag hade inga problem med just omslaget så det finns just inga erfarenheter att dela med sig av).

Textarbetet

Förutsättningarna är att man har en text som har nya stycken utan indrag efter tomrad, och nya stycken med indrag (två mellanslag) efter rader med innehåll.
    Och att man använder talstreck (i råtexten använder jag bindestreck) för repliker.
    Rubriker följs av minst en tomrad.

Ta den rena romantextfilen, öppna den i editorn och sök-å-byt-ut alla dubbla Enter-slag (cr/lf) mot enter+***+enter.
    Då kommer det att bli mycket enklare framöver att få till icke-indrag på nya stycken efter tomrad.
    Har man gjort indrag innan talstreck så kommer detta att bli snyggt: Alla typer av indrag kommer att börja på samma position.
    Och alla ställen där man använt bindestreck istället för talstreck (för repliker) löser man nu enkelt med sök-å-byt-ut: Alla mellanslag+mellanslag+bindestreck+mellanslag bytes mot mellanslag+mellanslag+talstreck+mellanslag.
    Och alla indrag är gjorda med tab? Naturligtvis inte. Byta alla dubbla mellanslag mot en tab. När man skannar texten med ögonen utan att direkt läsa den, kommer man att tydligare hitta ställen i den löpande texten där det råkat bli dubbla mellanslag (som nu har blivit en tab, som vanligen är bredare än bara dubbla-mellanslag).

Tänk på att det är snyggt med luft i löpande text, så när ett nytt stycke börjar (efter en tomrad) kan en tomrad ovanför de *** man tidigare lade in via sök-å-byt-ut vara trevligt. Sök enter+***+enter och byte dem mot enter+enter+***+enter. Men detta är egentligen fåfänglig överkurs.

Nu kan det vara dags att kolla vilka styckeavslutningstecken editorn använder och Open Office Writer föredrar. Blir det onödiga tomrader efter varje nytt stycke så är det sannolikt så att editorn lägger till både cr och lf, medan Open Office Writer inte gör det. För ögonblicket får jag inte det problemet, så testa att öppna textfilen, spara den i odt-format, stäng programmet, och öppna den igen. Ibland uppstår fel först när programmet har hittat sina buggar.

Antingen öppnas textfilen i Open Ofice Writer, eller så klistrar man in den via kopiera-klistra. Gör det som ger det bästa resultatet avseende eventuella tomrader.

Finns det kapitel med rubriker (eller bara en numrering) så rubrikmarkera dem (dvs markera rubriken och välj typ av text i Open Ofice Writer). Denna rubrikmarkering kommer sedan att bli nya kapitel i eboken. Vill man inte ha kapitelindelning så kommer eboken ändå att tvångsbryta var 150kb, vilket kan bli fult. Gör åtminstone några kapitel, oavsett originalmanuset.

Raden över den första raden i det nya stycket (tex där kapitlet börjar efter rubriken) ska ha dessa ***. Jag editerade in dem i ebokens källkod, men förhoppningsvis går det att lägga html-taggar i manuset innan man konverterar texten till epub. Det finns olika sätt att hantera dem. Jag valde de enkla < center >***< /center > som lägger stjärnorna i mitten på raden, vilket tre av mina fyra ebok-läsare godkände.
    Med denna rad ovanför kommande textrad som börjar med < p > slipper man indraget, som annars är efter varje stycke i löpande text.
    Den kunskapen tog bara tre dagar och ca femtio versioner av min ebok att upptäcka.
    Vill man hellre slippa dessa stjärnor kan man byta dem mot html-kodens mellanslag (skrives & n b s p ; men utan de utrymmen jag lagt till för att koden ska synas här).

Och

I den massiva textfilen (som ska sparas i odt-format) väljer man själv var det ska läggas försättsblad och annat, förutom den rena romantexten. Jag tycker just nu att det är snyggast att göra som vanliga böcker (gissar att det också finns ett regelverk för detta). ISBN etc på titelbladets baksida, medan jag lägger resten av info om författare och förlag längst bak i eboken.
    ISBN är olika mellan tryckt bok, ebok och ljudbok.

Eboken hamnar i ett komprimerat arkiv som är hela eboken med eventuella index, omslag och kapiteltexter. Behöver man korrigera något enstaka fel så är det bara att extrahera textfilen ur arkivet med en arkivhanterare, öppna den med tex editorn, fixa, spara och importera filen tillbaka i arkivet. På så sätt kan man lägga till sidor i avsnitt som kanske känns för trånga i ebokläsaren.

Fördelen med denna plugin Writer2Epub är att koden blir sparsam och relativt enkel att hantera. Undvik att försöka ändra koderna i styrfilerna. Det är tidsödande och eftersom jag inte är helt påläst vad det gäller de olika eboksstandarderna är det enklast att följa pluginens regler.
    Eböcker följer olika standarder och jag upplever denna produkt som kompatibel med det mesta. Därtill har pluginen stöd för Amazons mobi-format (som jag ännu inte testat).

Notera versionsnumret på denna text, ifall någon arbetar med en ebok och behöver läsa på igen. Texten kommer sannolikt att behöva uppdateras.