23 maj 2020
version 001
Torbjörn Skog

Externt tangentbord med Bluetooth

Att använda mitt bluetoothtangentbord från en mac till min linuxdator (Point Linux, dvs Debian):

Jag använder bluetoothctl som är ett kommandoradsprogram, sannolikt medföljande paketet BlueZ som tycks finnas för Debian linux. Var dock lite tveksam till Ubuntu 14.04 som verkar ha en spärr för just bluetoothctl (men inte andra medföljande program i just detta bluetooth-paket).

Tre externa tangentbord testade. Två lågpris-med-bluetooth, ett dyr-mac-dito. De två första fungerade bra med Ubuntu, medan mac-bordet inte ens syntes.

I Pointlinux kunde jag se tangentborden men inte använda dem. Efter några timmar blev det en fixering i mig, och det visade sig gå att ordna, om man är envis.

Först: Se till att bluetoothadaptern är på. Jag har en separat usb-bluetooth-adapter emedan min dator är gammal.

Slå på agenten (agent on) så berättar den vilken nummerserie tangentbordet vill ha för att parkoppla.

Använd
scan on
för att få bluetooth att leta efter tillgängliga enheter.

Använd
devices
för att se vad som finns. Dessa kommandon ger inte ibland något resultat, och ibland säger programmet att den hittat en ny enhet, som den sedan själv tar bort. Ett segt upprepande av alla kommandon.

Stäng sedan av kopplingarna:

disconnect 68:D9:3C:DE:1E:EF
och
untrust 68:D9:3C:DE:1E:EF
om de nu skulle vara på.

Och parkoppla sedan, få koden på skärmen (agenten rapporterar Pin Code) och tryck in dem på tangentbordet (gör det på det externa tangentbordet, annars blir det lite pinsamt):

pair 68:D9:3C:DE:1E:EF

[bluetooth]# info 68:D9:3C:DE:1E:EF
Device 68:D9:3C:DE:1E:EF
	Name: Apple Wireless Keyboard
	Alias: Apple Wireless Keyboard
	Class: 0x002540
	Icon: input-keyboard
	Paired: yes
	Trusted: no
	Blocked: no
	Connected: no
	LegacyPairing: no
	UUID: Human Interface Device... (00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	Modalias: usb:v05ACp0256d0050

Kör kommandot
connect 68:D9:3C:DE:1E:EF

och så fungerar plötsligen allting.

[bluetooth]# connect 68:D9:3C:DE:1E:EF
Attempting to connect to 68:D9:3C:DE:1E:EF
[CHG] Device 68:D9:3C:DE:1E:EF Connected: yes
Connection successful

Jag höll in pair-knappen länge på det externa mactangentbordet, eftersom jag började misstänka att datorn var för långsam att hinna med. Och så liksom bestämmer sig programmet för att denna enhet borde vi kunna hantera.

Det kan vara lite trögt att återansluta tangentbordet, men försök att manuellt göra det, av och på och av och på.