Framtiden (T)

Rent pedagogiskt måste det väl vara bättre att han övervinner sin skräck och visar att det finns definitiva sätt att hantera paniken, än att invänta deras eventuella vänlighet? Situationen hade aldrig uppstått om alla vore civiliserade, så varför då tro att problemet kan få en civiliserad lösning? De hotar med våld. Inte bara hot om stryk utan också utfört våld. Hans förslag är att övertriumfa det med än mer våld. Faktum är att om han gjorde det redan som nioåring skulle livet ha sett väldigt annorlunda ut.